Hvað er brúarlán?

Brúarlán er tímabundið húsnæðislán með veði í eldra húsnæði og gagnast sem útborgun við kaup á nýrri eign. Lánin eru veitt til þriggja mánaða með möguleika á framlengingu í allt að tólf mánuði.

Hverjir eru kostir brúarláns?

Brúarlán hafa ýmsa kosti, þar má helst nefna eftirfarandi:

Tilboð án fyrirvara um sölu á eldri eign
Brúarlán gera einstaklingum kleift að gera tilboð í nýja eign án þess að gera fyrirvara um sölu eldri eignar.

Hærri útborgun
Einstaklingur með brúarlán getur boðið hærri útborgun en ella þar sem búið er að losa um hluta eigin fjár í eldra húsnæði sem annars væri fast í eigninni fram að sölu.

Ekkert millibilsástand
Með brúarláni er mögulegt að stilla afhendingu á eldra húsnæði og þess nýja saman í tíma. Þannig má forðast millibilsástand þar sem þörf er á að flytja inn á ættingja, vini eða í leiguhúsnæði tímabundið á meðan beðið er eftir afhendingu nýs húsnæðis.

Ekki þörf á framkvæmd greiðslumats
Brúarlán eru undanskilin kröfum um framkvæmd greiðslumats. Ástæða þess er sú að ekki er um mánaðarlegar afborganir að ræða heldur greiðist lánið til baka að fullu um leið og eldri eign er seld með fjármagninu sem var fast í gömlu eigninni. Af þessu leiðir að afgreiðsla brúarlána tekur skamman tíma.

Aukið svigrúm við sölu eldri eignar
Kaupandinn fær aukið svigrúm til að selja eldri eign þar sem ekki er þörf á að stökkva á fyrsta tilboðið sem berst. Umtalsverður munur getur verið á milli tilboða og getur því margborgað sig að hafa svigrúm til að bíða betri tilboða.

Eykur líkur á samþykki tilboðs
Brúarlán getur aukið lýkur á samþykki tilboðs þar sem ekki þarf að gera kröfu um sölu á eldri eign og mögulegt er að bjóða hærri útborgun en ella.

Dæmi um aðstæður þar sem brúarlán gæti komið sér vel

Brúarlán gætu verið góður kostur fyrir fólk í ólíkum aðstæðum eins og sést á neðangreindum dæmum:

Dæmi 1

Upp gæti komið tilvik þar sem hjón með tvö börn búa í tveggja herbergja íbúð og finnst komin tími til að stækka við sig. Álitleg íbúð í sama skólahverfi sem hjónin hafa mikinn áhuga á að tryggja sér kemur á sölu. Þau vilja bregðast hratt við og hafa tilboðið sitt sem sterkast þar sem mikil samkeppni er um eignir á svæðinu. Íbúðin þeirra er metin á 35 milljónir og áhvílandi lán á henni eru að upphæð 20 milljónir. Þar sem hámarksveðsetningarhlutfall fasteignar er 85%, er í þessu tilviki mögulegt að taka brúarlán að upphæð 9.750.000 kr. sem nýst getur sem útborgun í íbúðina sem þau hafa  augastað á en kaupverð hennar er 45 milljónir. Þar af leiðandi myndi brúarlán gera þeim kleift að bjóða tiltölulega háa útborgun án þess að gera fyrirvara um sölu á eigninni sem þau eiga fyrir. Enn fremur þurfa þau ekki að drífa sig um of að selja eignina og stökkva á fyrsta tilboðið sem berst.

Dæmi 2

Annað mögulegt tilvik væru hjón með uppkomin börn sem búa í stóru húsnæði sem þau eiga skuldlaust og er metið á 70 milljónir og vilja fara að minnka við sig. Þeim finnst tilhugsunin um að selja húsið án þess að vera búin að tryggja sér aðra eign ekki vænleg og vilja ekki eiga á hættu á að þurfa að flytja inn á ættingja eða í leiguhúsnæði á meðan þau finna sér eign sem þeim líkar eftir að húsið er selt. Þau sjá eign sem þeim líkar á sölu og vilja gera tilboð án fyrirvara um fjármögnun. Þau ákveða að nýta sér brúarlán og gera tilboð í eignina án allra fyrirvara sem síðan er samþykkt. Verð íbúðarinnar er 50 milljónir og þar sem húseignin er skuldlaus geta þau tekið brúarlán fyrir allri upphæðinni og greitt íbúðina að fullu. Húsið fer á sölu og skömmu seinna berst tilboð í húsið. Hjónunum finnst tilboðið þó ekki álitlegt þar sem það er 3 milljónum undir ásettu verði og fyrirvararnir eru margir. Þar sem þau hafa svigrúm til sölunnar vegna brúarlánsins hafna þau tilboðinu. Þegar húsið er búið að vera á sölu í sex vikur berst álitlegt tilboð sem hljóðar upp á uppsett verð. Hjónin taka tilboðinu og salan gengur í gegn þremur vikum síðar. Brúarlánið er síðan greitt upp að fullu við söluna.

Lokaorð

Eins og sjá má af dæmunum hér að ofan geta komið upp tilvik þar sem brúarlán eykur líkur á samþykki tilboðs vegna þess að ekki þarf að setja fyrirvara um sölu eignar og mögulegt er að bjóða hærri útborgun en ella. Sömuleiðis er mögulegt að forðast millibilsástand sem getur komið upp þegar flutt er þar sem þörf er á að flytja inn á ættingja, vini eða í leiguhúsnæði. Jafnframt getur það margborgað sig að hafa rými til að selja fasteignir enda getur munað miklum fjárhæðum á milli tilboða.

Kynntu þér
Brúarlán Framtíðarinnar

Leave a Reply

Hafa samband: framtidin@framtidin.is